Friday, October 20, 2017
   
Text size
Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Login

Kultúrne dedičstvo krajín Vyšegradu

There are no translations available.

Projekt je venovaný 15 výročiu vzniku IVF. Cieľmi projektu je rozvoj kultúrnej spolupráce  partnerských organizácií z krajín V4, prezentácia kultúrnej rozmanitosti súborov vystupujúcich zo Slovenka, Česka Poľska Maďarska ako aj podpora image Medzinárodného višehrádskeho fondu ako gestora medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Tradičná ľudová kultúra má  medzigeneračný charakter, tradície a zvyky sa zachovávajú v priamom sociálnom  kontakte, resp. sa šíria aj prostredníctvom vystúpení folklórnych súborov  či mediálne. Spoločné vystúpenia folklórneho súboru Šarišan a jeho hostí rozšíria poznanie ľudovej  kultúry v iných krajinách a vytvoria bázu aj pre ďalšiu spoluprácu . Vystúpenia sa budú realizovať na ďalších miestach východného Slovenska samostatne, aj ako súčasť reprezentatívnych festivalov ( EĽRO, Zamagurské slávnosti , Dni mesta Prešova ) , kde sa očakáva vysoká účasť návštevníkov. Dramaturgia vystúpení sa zameriava aj na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ktoré žijú v krajinách V4. Podpornými aktivitami bude aj vydanie propagačného CD zostaveného z tvorby jednotlivých súborov a pracovné stretnutia členov projektového tímu zamerané na budúcu spoluprácu. Prezentácia IVF sa uskutoční v rámci koncertu a stretnutia so zástupcami médií a partnermi z kultúrnych inštitúcií  v Prešove za účasti zástupcov IVF a realizátorov úspešných projektov.  Prínosom projektu bude zlepšenie  povedomia o zachovanom kultúrnom dedičstve v krajinách V4 a podpora ďalšej spolupráce pri zachovaní hodnôt kultúrneho dedičstva.

 

   
Loda default settings

Login Form