Sobota, Február 24, 2018
   
Text
Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Prihlásiť

Rok vzniku

november 1967, Veľký Šariš

Zakladateľ

Štefan Kucko

Zriaďovatelia:


Osvetová beseda Veľký Šariš   1967 –   august 1970
Slovenský zväz výrobných družstiev, Krajský výbor v Prešove -  september 1970 – 1983
VD Pleta Prešov – 1983 – 1990
PKO Prešov – 1991

Osobnosti:


Ľudia, ktorí sa svojím pričinením a umeleckými schopnosťami výraznou mierou podieľali na profilácii folklórneho súboru Šarišan, a tak prispeli k šíreniu jeho dobrého mena

Jozef Príhoda – spevák, dramaturg, prvý vedúci speváckej zložky súboru, scenárista,
umelecký vedúci súboru

Jozef Bakšay – prvý choreograf súboru, režisér

Ján Saloka – prvý vedúci ľudovej hudby, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, umelecký
vedúci súboru        

Juraj Macala –primáš ľudovej hudby

PhDr. Vincent Fedor – vedúci súboru, primáš a upravovateľ ľudových piesní


Stručný prehľad histórie:


Od roku 1967 až po súčasnosť prešiel folklórny súbor Šarišan mnohými premenami a vystriedalo sa v jeho radoch množstvo členov. Všetci títo nemenovaní sa podieľali na tvorbe jednotlivých programov súboru tak, ako ich postupne prinášali jednotlivé roky činnosti tohto telesa. Od vzniku sa v súbore vytvorili tri zložky – tanečná, spevácka a hudobná. V úplných začiatkoch, keď súbor pôsobil vo Veľkom Šariši prácu všetkých troch zložiek riadil zakladateľ a vedúci súboru Štefan Kucko. Až od roku 1970, keď súbor získal nového zriaďovateľa si jednotlivé zložky rozdelili noví vedúci – odborníci s profesionálnymi schopnosťami a začali tak pripravovať nový program súboru. V  DK ROH v Prešove  získal súbor nové priestory na nácvik. V krátkom čase začali vznikať nové choreografie, spevácke čísla a i nová ľudová hudba pripravovala svoje sólové vystúpenia.
Na sklonku prvého decénia priniesol život zmeny i do vedenia súboru. Postupne súbor opúšťa jeho vedúci, Adrián Štefko, ale i choreograf Jozef Bakšay. Nebolo jednoduché nahradiť takého vynikajúceho choreografa obratom. Trvalo to dlhšie, než sa očakávalo. V tomto období sa i vo vedení súboru vystriedalo viacero vedúcich a na hosťovanie prichádzali viacerí choreografi. Tanečnú zložku viedli tie viacerí taneční pedagógovia, Helena Pastoráková, Klára Ľašová, Vladimír Marušin. Posledný z nich bol na krátke obdobie i vedúcim súboru. Po odchode V. Marušina do profesionálneho PUĽS-u sa choreografkou stváva čerstvá absolventka VŠMU v Bratislave, v triede prof. Nosáľa, Alena Paulusová. Vedúcim súboru je od roku 1983 Vincent Fedor, ktorý už v súbore pôsobí ako člen ľudovej hudby a predník a na tomto poste ostáva až ado roku 1990, keď zo súboru odchádza. Vtedy súbor menil i zriaďovateľa. Po dvadsiatich rokoch strieda Výrobné družstvá nový zriaďovateľ, Park kultúry a oddychu v Prešove, ktorý je ním podnes. Novým vedúcim sa stáva Ladislav Kišeľák. V jednotlivých zložkách sa samozrejme obmieňa členstvo, ale k výraznej zmene dochádza odchodom niekoľkých členov v ľudovej hudbe Po roku 1992 prichádzajú do tejto zložky noví členovia, ktorí pod vedením Ľubomíra Šimčíka, dlhoročného člena súboru   
( 1970 ), v krátkom čase zvládli celý repertoár súboru, ba vynikajúco sa zhostili i novej úlohy, keďže po roku 1990 sa uvoľnil trh s nahrávaním MG a CD nosičov. V tomto období ľudová hudba Šarišan ako jedna z mála nahrala množstvo úspešných hudobných nosičov. Boli to profilové nahrávky i nahrávky v spolupráci so známymi spevákmi. Po roku 1990 sa samozrejme začala i oveľa intenzívnejšia reprezentačná aktivita v zahraničí, predovšetkým v západnej Európe, ale i ďalších veľmi atraktívnych destináciách. Súbor Šarišan vydal prvú videokazetu s programom Vitaj život a v neskorších obdobiach po roku 2000 i DVD nosiče s programami Na Šarišu tak a Na dachu ja.


Obnovit pôvodné naastavenia

Login Form